• OBJAVLJENO: 10.06.2004.
Na seminaru u Goraždu predstavljen Projekt zapošljavanja i samozapošljavanja mladih Vlade BPK Goražde

“Duh preduzetništva kod mladih” tema je seminara koji je, u organizaciji Terenske kancelarije OEBS-a u Foči-Srbinju i njenog službenika za demokratizaciju Dorona Frishmana, održan 10.06.2004. godine u Goraždu.

Učesnici ovog seminara bili su mladi ljudi od 18 do 30 godina iz općina Goražde i Srpsko Goražde.

Među predstavljenim projektima i inicijativama koji će pomoći mladima da brže dođu do zaposlenja, bila je i prezentacija Odluke BPK Goražde o uslovima i načinu kreditiranja projekata za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih. Odluku, koju je na svojoj posljednjoj sjednici usvojila i Skupština BPK Goražde, prezentirao je pripravnik u kantonalnom Ministarstvu privrede Kenan Kanlić.

Za kreditiranje projekata za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih u budžetu BPK Goražde predviđeno je 100.000,00 KM. Odlukom su obuhvaćeni mladi od 18 do 35 godina starosti sa područja Bosansko-podrinjskog kantona, koji se žele baviti proizvodnim i uslužnim djelatnostima, a za pokretanje biznisa mogu dobiti kredit u iznosu do 10.000,00 KM po jednom zaposlenom. Rok za vraćanje kredita ne može biti duži od pet godina, uz kamatnu stopu koju će Ministarstvo za privredu precizirati ugovorom sa odabranom bankom, a što je bitno istaći, mladima će biti odobren i grejs period za vraćanje kredita od najmanje šest mjeseci.

Glavni cilj donošenja ove odluke bio je upravo podrška mladima da vlastitim incijativama i duhom preduzetništva dođu do zaposlenja, a njena prezentacija na seminaru, izvrsna je prilika  da se što više mladih ljudi sa područja ovog kantona upozna sa nekim od mogućih načina dolaska do potrebnih sredstava za otpočinjanje sopstvenog biznisa.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.