• OBJAVLJENO: 31.01.2020.
Press ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Kroz projekat energetske efikasnosti u ovoj godini planirano rješavanje problema zagrijavanja tri najveća potrošača

Postupajući po zaključku Vlade BPK Goražde, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde sačinilo je analizu utroška energenata za zagrijavanje kantonalnih institucija.

Radi se o jedanaest kantonalnih institucija koje nisu prešle na ekonomičniji sistem zagrijavanja. Prema projekcijama koje su rađene sa stručnjacima za ovu oblast, prelaskom na ekonomičniji način zagrijavanja, odnosno korištenje peleta stvorile bi se velike uštede do čak 59 posto na godišnjem nivou u odnosu na dosadašnja izdvajanja, jer je cijena energenata koji se sada koriste u konstantnom porastu.

Prema riječima ministra Bojana Krunića , u planu ministarstva je da u ovoj godini , u saradnji sa UNDP-om kroz Projekat zelenog ekonomskog razvoja usmjerenog na podizanje energetske efikasnosti u javnom sektoru, riješi problem zagrijavanja tri najveća potrošača.

„Prioritet je JU „Dom za stara i iznemogla lica BPK Goražde“, jer u tim objektima je potrebno zagrijavanje 24 sata dnevno, a ujedno predstavlja jedan od najvećih potrošača, ali i zagađivača zraka. Bazna stanica za mjerenje kontrole zraka je smještena u naselju Rasadnik gdje je u neposrednoj blizini i JU „Dom za stara i iznemogla lica BPK Goražde“, tako da podaci o kvaliteti zraka sa te bazne stanice ne mogu biti validni . Iz tog razloga, Ministarstvo je svojim zahtjevom upućenom prema Hidrometeorološkom zavodu FBiH, zatražilo još jednu mobilnu stanicu koja bi bila smještena negdje na drugom mjestu u gradu, u cilju relevantnih pokazatelja kvalitete zraka, jer bi se tad mogla dobiti kvalitetna referentna vrijednost u skladu sa pravilnikom i planom interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u BPK Goražde“-ističe ministar Krunić.

Kroz projekat energetske efikasnosti, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštititu okoline BPK Goražde u 2020.godini planira i realizaciju projekta zamjene krovne konstrukcije i utopljavanje zgrade Kantonalnog suda.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.