• OBJAVLJENO: 15.02.2004.
Vlada BPK Goražde održala 49. redovnu sjednicu
8000 KM po jednom zaposlenom za samozapošljavanje mladih!

Na početku ove sjednice, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrali su i usvojili nacrte Zakona o tehničkoj kulturi i Zakona o učeničkim i studentskim zadrugama. Po prvi put oblast tehničke kulture reguliše se zakonom, što premijer Vlade BPK Goražde mr. Salko Obhođaš, smatra izuzetno značajnim, posebno kad je riječ o organizovanju radio-amatera, koji bi u budućem ustrojstvu civilne zaštite trebali  biti u sastavu jedinica specijalne namjene. Kako je Bosansko-podrinjski kanton jedini kanton koji nema učeničkih i studentskih zadruga, bitan je i zakon pomoću kojeg će se omogućiti ovoj kategoriji stanovništva da se organizuje kroz neprofitne organizacije.

Usvojene su i uredbe o organizovanju arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu, kao i u pravnim licima na području Bosansko-podrinjskog kantona, čime će urediti i ova oblast koja je postala pravosnažna nedavnim formiranjem Arhiva kantona.

Donošenje odluka o dodjeli koncesija za eksploataciju šljunka iz korita rijeke Drine odgođeno je za sedam dana, dok Komisija za dodjelu koncesija još jednom ne razmotri prispjele ponude i način na koji bi, zakonskim putem, koncesije dobilo što više zainteresovanih pravnih subjekata.

Vlada je razmotrila i usvojila prijedlog Odluke o uslovima i načinu kreditiranja projekata za samozapošljavanje mladih, za koje je u budžetu kantona izdvojeno 100.000,00 KM. Prema ovoj odluci, mladima od 18-35 godina starosti, odobravaće se krediti u iznosu do 8.000,00 KM po jednom zaposlenom, za vršenje uslužnih i proizvodnih djelatnosti.

Na ovoj sjednici, imenovane su komisije za izbor kandidata po objavljenom konkursu za izbor direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu i načelnika Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Vlada je premijeru kantona dala saglasnost na potpisivanje Ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana na rijeci Kolini. Kao što je poznato, koncesiju je dobila firma “GRID BH” iz Sarajeva, a potpisivanje ovog ugovora obaviće se ubrzo.

Prema odluci Vlade BPK Goražde, redovne mjesečne grantove u iznosu od po 25.000,00 KM dobile su općine Foča-Ustikolina i Pale-Prača, a redovne mjesečne tranfere od 12.000,00 KM i 6.000,00 Sportski savez BPK Goražde i Centar za stručnu obuku Goražde. Odobrena su i novčana sredstva za sponzoriranje štampanja knjige pod nazivom “Fahro”, autora Hajrudina Čauševića, kao i novčana sredstva NK “Azot” Vitkovići za obilježavanje 50. godišnjice postojanja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.