• OBJAVLJENO: 26.02.2004.
51. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
U prvom planu zaštita državne imovine!

51. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održana 26.02.2004. godine, pod predsjedavanjem podpredsjednika Vlade, ministra Nazifa Uručija, imala je samo jednu tačku dnevnog reda- razmatranje prijedloga Odluke o zaštiti državne imovine u firmama “Bazna hemija” d.o.o., “Malotonažna hemija d.o.o, “Motel bazeni”d.o.o. i “Grafika” d.o.o.

Riječ je o firmama sa lokaliteta Vitkovića, nastalih transformacijom bivše UNIS HI “Azot”, koje su nedavnom odlukom Ministarstva privrede o poništenju privatizacije ponovo postale državna svojina. Radna grupa koju je formirala Vlada kantona na 50. redovnoj sjednici razmotrila je sve aspekte ove odluke, obzirom da se u dva preduzeća odvija radni proces, koji će po usvajanju ove odluke biti prekinut, no neophodnost zaštite vrijedne državne imovine koja se nalazi u ovim preduzećima, opredijelila je članove Vlade da donesu neophodne mjere u ovom pravcu.

Odlukom koju je usvojila Vlada kantona, na 51. redovnoj sjednici, nalaže se kupcima kapitala u pomenutim privrednim društvima da obustave sve poslovne aktivnosti po osnovu prava zasnovanih na osnovu rješenja Agencije za privatizaciju BPK Goražde koja su poništena po pravu nadzora.

Vlada je formirala komisiju za popis imovine koja će u roku od 15 dana konstatirati stanje opreme i imovine u ovim privrednim društvima i zapisnik o popisu dostaviti Kantonalnoj Agenciji za privatizaciju, kantonalnom Ministarstvu za privredu i kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Provedbu ove odluke osigurat će kantonalno Ministarstvo unutrašnjih poslova koje će obezbijediti policijski nadzor i zaštitu objekata ovih preduzeća i onemogućiti ulazak u objekte svim licima, izuzev komisiji za popis, čije je rješenje o imenovanju usvojeno na sjednici.

Bitno je istaći, da će Vlada BPK Goražde nakon što dobije Zapisnik o popisu imovine privrednih društava “Bazna hemija”d.o.o, “Malotonažna hemija”d.o.o.; “Motel Bazeni”d.o.o. i “Grafika”d.o.o., u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, utvrditi dalje mjere s ciljem zaštite državne imovine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.