• OBJAVLJENO: 04.08.2005.
Vlada BPK-a Goražde postala član LRC Kreditnog biroa

Efikasno eliminisanje fiktivnih firmi!

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prva je vlada u Federaciji BiH koja je postala član LRC Kreditnog biroa sa sjedištem u Sarajevu.
Ugovor o ustupanju prava za korišćenje podataka potpisali su 03.08.2005. Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salko Obhođaš i generalni direktor LRC Inženjering d.o.o. Senada Havić, a ovom činu prisustvovali su između ostalih i ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde Milenko Grujić , te osnivač i izvršni savjetnik LRC Inžinjeringa Adnan Hrenovica.
Ovaj ugovor odnosi se na ustupanje prava za korišćenje podataka o nastalim zaduženjima prema kreditnom fondu Vlade BPK-a Goražde, a potrebnih za formiranje centralne baze podataka LRC-a u kojoj se trenutno nalazi oko 3.000.000 informacija finansijske prirode.
„ Članstvo u LRC-ovom Kreditnom birou koje je za Vladu BPK-a Goražde besplatno, još jedan je korak ka savremenom načinu poslovanja i podrška ulasku BiH u Evropsku Uniju. Ovo je dobar posao za sve ljude koji žele da na zakonit i pošten način posluju“-izjavio je Premijer BPK- a Goražde Salko Obhođaš, a ove riječi potvrdio je i izvršni savjetnik LRC –a Adnan Hrenovica, koji je kazao kako će članstvo u Kreditnom birou omogućiti Vladi kantona da u startu eliminiše sve fiktivne firme prilikom sklapanja budućih poslova.

LRC Kreditni biro je agencija koja prikuplja i registruje u svoju bazu podataka, informacije o kreditnim i drugim finansijskim zaduženjima pravnih i fizičkih lica i pruža ih u obliku kreditnog izvještaja bankama, mikrokreditnim organizacijama, osiguravajućim društvima i drugim pravnim licima, članicama LRC kreditnog biroa.
U sistemu razmjene informacija LRC broji 285 članova i u ovom momentu ovo je jedina agencija koja obavlja ovu vrstu djelatnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a po izvještaju Svjetske banke o privatnim kreditnim biroima i na prostoru Jugoistočne Evrope.
Kao dokaz da se brojni bosanskohercegovački fondovi, banke, pravna i fizička lica, a po prvi put i kantonalne vladine institucije, sve više oslanjaju na pomoć LRC Kreditnog biroa je i podatak da je LRC Kreditni biro u 2004. godini izdao oko 50 000 kreditnih izvještaja, što je za 120% o odnosu na 2003. godinu, te da je ovaj Ugovor pravi potez Vlade BPK- a Goražde i značajna podrška njegovom budućem radu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.