• OBJAVLJENO: 31.03.2020.
Održan sedmi nastavak 4. vanredne sjednice Vlade BPK Goražde
Date preporuke Kantonalnom štabu civilne zaštite u vezi pokretanja procesa proizvodnje u  Industrijskoj zoni „Pobjeda“

Na sedmom nastavku 4. vanredne sjednice, Vlada Bosansko-podrinsjkog kantona Goražde razmatrala je aktualna pitanja u vezi sa pandemijom koronavirusa (COVID-19) s akcentom na pokretanje procesa proizvodnje u Industrijskoj zoni „Pobjeda“.

S tim u vezi, donesen je zaključak kojim se daju preporuke Kantonalnom štabu civilne zaštite da nakon poduzetih epidemioloških mjera u cilju zaštite suzbijanja i širenja pandemije, da saglasnost za pokretanje proizvodnje privrednim subjektima koji posluju na lokalitetu industrijske zone „Pobjeda“.

Donošenju zaključka prethodio je sastanak premijerke BPK Goražde, ministra za privredu i ministra za finanisje sa predstavnicima privrednih subjekata koji posluju na lokalitetu Industrijske zone „Pobjeda“, a kojem je prisustvovala i direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde.

Nakon izvršene dezinfekcije cjelokupnog lokaliteta, dogovoreno je da Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde na ovom lokalitetu prije početka rada, a najkasnije u srijedu   01.04.2020.godine, dodatno izvrši dezinfekciju prostora i alata, a pregled će će biti izvršen od i od strane sanitarnog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i epidemiologa, dana 02.04.2020.godine.

Takođe, naloženo je  da se obezbijedi radnicima zaštitna oprema ( zaštitne maske i rukavice, kontinuirana dezinfekcija prostora te socijalna izolacija između radnika minimalno od dva metra, a menadžment kompanija će obezbijediti termalnu kameru za mjerenje temperature radnika prije ulaska u pogone za proizvodnju, te ograničiti ulazak i izlazak svih lica koja direktno ne učestvuju u procesu proizvodnje.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova,  usvojila je odluku o davanju saglasnosti  Policijskom komesaru Uprave policije da putem direktnog sporazuma potpiše ugovor o nabavci dvije medicinske kamere sa sistemom mjerenja tjelesne temperature. Sredstva za realizaciju ove odluke izdvojena su u iznosu od 7.020,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak kojim se odobrava isporuka 1000 litara lož ulja iz Direkcije robnih rezervi za potrebe  JU „Dom za stara i iznemogla lica“ BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde razmatrala je dopise Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde i Udruženja poljoprivrednika Grada Goražde koji se odnose na prijedloge seta mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom (COVID-19) te zadužila Ministarstvo za privredu BPK Goražde da razmotri dostavljene prijedloge i u skladu sa nadležnostima i mogućnostima našeg kantona, dostavi preporuke za ublažavanje krize nastale pojavom epidemije COVID-19.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.