• OBJAVLJENO: 23.04.2020.
Održan petnaesti nastavak 4. vanredne sjednice Vlade BPK Goražde
Razmatran nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH

Na današnjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH te donijela  zaključak u kojem se navodi da Vlada BPK Goražde smatra da postoji potreba za njegovim donošenjem, jer se njim regulišu radni odnosi za vrijeme proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće, kao i u vrijeme proglašenja vanrednog stanja u FBiH, a koji nisu regulisani ni u jednom propisu na nivou FBiH.

Naime, Vlada BPK Goražde smatra da u predloženim izmjenama ima dobrih rješenja, ali i onih koje bi trebalo precizirati i na bolji način zaštititi prava radnika u navedenim okolnostima, naročito u dijelu koji se odnosi na odredbe o upućivanju radnika na neplaćeno odsustvo, te bi se na te odredbe trebalo amandmanski djelovati.

Takođe, uz predloženi nacrt Zakona nije dostavljena fiskalna procjena, niti mišljenje o usklađenosti propisa sa zakonodavstvom Evropske unije.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost ministru za boračka pitanja da potpiše Anex na Ugovor o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida i poginulih boraca sa prostora BPK Goražde na registrovanim općinskim, kantonalnim i međuentitetskim linijama sa firmom ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde.

S obzirom da je ugovor potpisan na period od godinu dana, a da je u cilju suzbijanja i širenja pandemije koronavirusa naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba obustavljen javni linijski i vanlinijski prijevoz putnika u cestovnom i željezničkom saobraćaju na području FBiH, zbog načina ispostavljanja faktura za izvršene usluge javila se potreba za potpisvanjem novog anexa ovog ugovora, stoji u obrazloženju ove odluke.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.