• OBJAVLJENO: 22.08.2005.
Generalna Skupština Instituta Regija Evrope (I.R.E.) i konferencija na temu: Finansiranje projekata regionalne infrastrukture

U ponedeljak, 15.08.2005 godine, delegacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na čelu sa Premijerom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde gosp. Salkom Obhođašem otputovala je u Salzburg na Generalnu Skupštinu Instituta Regija Evrope (I.R.E.) kao i na konferenciju na temu: “Finansiranje projekata regionalne infrastrukture”.

Prvog dana na Generalnoj Skupštini IRE-a , nakon otvaranja i pozdravne riječi Univ. Doc. Dr. Franz Schausberger-a, Predsjednika Instituta Regija Evrope (IRE) i Predsjednika komisije za konstitucionalna pitanja i evropsku Vladu, govorili su još i:

  • Ambasador Dr. Johannes Kyrle, generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Austrije na temu: “Ključne tačke rada austrijskog Predsjedništva EU u prvoj polovini 2006. godine”,
  • Dipl. Ing. Dr. Franz Fischler, bivši delegat EU na temu: “Odgovori EU-je na goruća pitanja evropskog stanovništva”, kao i
  • Dr. Stefan Eder, podpredsjednik Instituta Regija Evrope na temu: “ Izvještaj aktivnosti i prezentacija programa rada Insituta”.


Sljedećeg dana po završetku Generalne Skupštine, Premijer BPK Goražde Salko
Obhođaš i članovi delegacije prisustvovali su konferenciji gdje su pored uvodne i pozdravne riječi predsjednika Instituta gosp. Schausberger-a govorili i:

  • Dipl. Ing. Pal Csaky, , zamjenik Premijera Republike Slovačke, ministar za Evropske integracije, ljudska prava i manjine na temu: “Regionalizacija u Slovačkoj”,
  • Wolfgang Roth, , podpredsjednik Evropske Investicione Banke na temu: “Umiješanost Evropske Investicione Banke u projekte infrastrukture u Istočnoj Evropi”,
  • Mag. Heinz Zourek, , zamjenik generalnog direktora, DG preduzeće i Industrija na temu: “Novi program rada na polju inovacija Evropske Komisije i rezultati prilika za Evropske regione,”te
  • Dr. Alexander Picker, , HVB Banka Srbije i Crne Gore – Beograd na temu: “Uloga komercijalnih banaka u finansiranju regionalne infrastrukture”.


Na konferenciji je još bio održan i okrugli sto na temu “Tradicionalno finansiranje i alternativni instrumenti za finansiranje” o kojoj su govorili predstavnici raznih evropskih banaka.

Institut Regija Evrope osnovali su u ljeto 2004. godine predstavnici regija i općinskih vlasti, a na osnovu dogovora od 18. juna 2004. godine, gdje su se šefovi država i vlada 25 država članica dogovorili oko dokumenta vezanog za evropski Ustav u kojem je regionalna i općinska dimenzija po prvi put uključena u Ustav. Predstavnici regija i općinskih vlasti uspješno su privukli pažnju Komisije odgovorne za pripremanje evropskog Ustava, koji je od ključnog značaja za regionalne i općinske interese.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.