• OBJAVLJENO: 29.04.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 48. redovnu sjednicu
Usvojeni izvještaji o izvršenju Budžeta BPK Goražde i utrošku tekuće budžetske rezerve za 2019.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 48. redovnoj sjednici, održanoj danas, razmatrala je a potom i usvojila izvještaje o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve za period januar-decembar 2019.godine, te ih uputila u dalju skupštinsku proceduru.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2019.godine, Bosansko-podrinjski kanton Goražde ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 37.599.053, a rashode i izdatke u iznosu od 35.548.883KM što znači da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.050.170 KM što predstavlja suficit tekuće godine. Imajući u vidu da je akumulirani deficit na dan 31.12.2018.godine iznosio 7.427.440 KM, a da je sa 31.12.2019.godine, isti utvrđen u iznosu od 5.796.519 KM, razlika od 1.630.921 KM predstavlja finansijski rezultat tekuće godine.

Kada je riječ o Izvještaju o utrošku tekuće budžetske rezerve, u izvještajnom periodu 01.01-31.12.2019.godine, iz tekuće budžetske rezerve isplaćeno je 9.790 KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o odobravanju predloženog Ugovora i finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „ES-PROMET“ d.o.o. Goražde te Odluku o davanju saglasnosti za isplatu subvencija četvrtog dijela profitne marže privrednom društvu „Agros“ d.o.o. Goražde.

Vlada BPK Goražde, usvojila je Odluku o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi za nabavku 125 prehrambeno-higijenskih paketa čija je vrijednost 5.000 KM. Takođe, Direkciji robnih rezervi data je saglasnsot da izvrši mljevenje pšenice iz kantonalnih robnih rezervi u količini od 2.000 kg u brašno tip 710 i upakuje u vreće od pet kilograma.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, usvojila je Program i finansijski plan obilježavanja manifestacije „Dani otpora“ u BPK Goražde za 2020.godinu. Zbog situacije izazvane pojavom koronavirusa COVID-19, obilježavanje ovog veoma značajnog datuma ove godine bit će upriličeno bez masovnijeg okupljanja.

Do kraja zasjedanja, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona zadužila je resorna ministarstva da hitno dostave svoje mišljenje na nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom i prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Federacije Bih radi daljeg postupanja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.