• OBJAVLJENO: 22.05.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 51. redovnu sjednicu
Usvojene Smjernice fiskalne i ekonomske politike BPK Goražde za period 2020-2023.godina

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 51. redovnoj sjednici održanoj danas usvojila je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu BPK Goražde –Direkcija za ceste za ponovno pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vage za kontrolu osovinskog opterećenja ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za isplatu trećeg dijela profitne marže privrednom društvu „Pobjeda-Rudet“ d.d. Goražde, te primljena k znanju Informacija Ministarstva za privredu BPK Goražde o efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosna bank International“ d.d. Sarajevo,koja je upućena u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada BPK Goražde usvojila je izvještaje Ministarstva za finansije o izvršenju Budžeta BPK Goražde i utrošku tekuće budžetske rezerve za period januar-mart 2020.godine. Ukupni prihodi za prva tri mjeseca 2020.godine ostvareni su u iznosu od 12.804.957 KM što predstavlja 29 posto planiranih prihoda za 2020.godinu, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine ostvarenje je za 28 posto veće. Rashodi i izdaci za ovaj izvještajni period ostvareni su u iznosu od 7.908.759 KM što je 18 posto planiranih rashoda i i izdataka u Budžetu za 2020.godinu i devet posto više u odnosu na ostvarene rashode u istom periodu 2019. godine. Dakle, u izvještajnom periodu za prva tri mjeseca tekuće godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.896.198 KM.

Međutim, pojavom pandemije coronavirusa COVID-19 zabilježen je pad prihoda u budžetu BPK Goražde za oko 40 posto.

Takođe, na prijedlog Ministarstva na današnjoj sjednici usvojene su i Smjernice fiskalne i ekonomske politike BPK Goražde za period 2020-2023.godina.

Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o davanju saglasnosti policijskom komesaru Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde da putem direktnog sporazuma izvrši nabavku goriva za potrebe snabdijevanja Policijske stanice u općini Pale FBiH, te primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec april 2020.godine.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja realizacije Projekta „Poboljšanje statusa boračkih populacija sa prostora BPK Goražde u 2020.godini“, Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica, Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja obilježavanja „Dana šehida“ u BPK Goražde za 2020.godinu te Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec mart 2020.godine.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, usvojila je Odluku o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje procedure pružanja usluga osposobljavanja učenika za vozače motornih vozila „B“kategorije i „C1“ podkategorije, te primila k znanju Informaciju o stanju u oblasti obrazovanja na području našeg kantona.

Do kraja današnjeg zasjedanja, Vlada BPK Goražde je na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde usvojila Uredbu o izmjenama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija.

Nastavak 51. redovnog zasjedanja Vlade BPK Goražde održat će se u toku slijedeće sedmice.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.