• OBJAVLJENO: 15.07.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 58 .redovnu sjednicu
Okončana prva i započela druga faza realizacije “Programa za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće”;upućen apel građanima za poštivanje mjera s ciljem sprečavanja širenja korona virusa

Odobravanjem prijedloga projekata i novčanih sredstava koji će se sufinansirati po „Programu za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće i sredstava za mjesec maj, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 58.redovnoj sjednici okončala je realizaciju prve faze ovog programa namijenjenog privrednim subjektima i obrtnicima kojima je naredbama štabova civilne zaštite bio obustavljen rad.

Sredstva za mjesec maj na ime „Programa za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“ u iznosu od 78.358 KM odobrena su za 114 obrtnika, odnosno 191 radnika, a 24. 766 KM izdvojiće se za 17 privrednih društava i 61 korisnika. Ova sredstva, kako je istaknuto biće operativna u sljedećoj sedmici.

Usvajanjem Programa utroška sredstava Vlade „Program  za ublažavanje negativnih posljedica uzorokovanih stranjem nesreće II „ danas je započela druga faza ovog programa na koji će moći aplicirati oni privredni subjekti koji su u periodu od proglašenja do prestanka stanja nesreće imali pad prihoda u odnosu na isti period prethodne godine.

Kako je istaknuto, potrebna sredstva za provođenje ovog programa planirana su na ekonomskom kodu „Subvencije podruzetništva i obrtu, privatnim preduzećima i poduzetnicima COVID-Zakon o ublažavanju posljedica pandemije Vlade u iznosu od 421.572 KM, a dodjeljivat će se period od proglašenja do prestanka stanja nesreće uposlenim u privrednim subjektima koji ispunjavaju opće i posebne uslove. Privredni subjekti kojima je bio zabranjem rad u toku pandemije nemaju pravo učestvovati u ovom programu, budući da su bili obuhvaćeni prvim dijelom ovog programa, te iako je planirano da se subvencionira minimalna neto plaća do 406 KM, zbog ograničenih sredstava, isplata sredstava po jednom privrednom subjektu ne može preći iznos od 50.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o načinu i uslovima prikupljanja i utroška namjenskih sredstava sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda koji je upućen u skupštinsku proceduru.

Donošenjem ovog zakona stvoriće se zakonske i tehničke pretpostavke za prikupljanje sredstava i za korištenje većeg iznosa sredstava prikupljenih prodajom i izdavanjem pod zakup stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, istaknuto je ovom prilikom.

Vlada je u nastavku sjednice, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, usvojila Odluku o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva s rada državnih službenika. Razlog za donošenje ove odluke je usklađivanje trenutno važeće odluke sa Zakonom o državnoj službi BPK i novim Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.

Vlada je upoznata sa dopisom gradonačelnika Grada Goražda vezano za intervenciju na dijelu puta R448 koji se odnosi na rješavanje oborinskih voda u ulici Prve slavne višegradske brigade, te zadužila Ministarstvo za privredu i Direkciju za ceste da u skladu sa mogućnostima i uz konsultaciju struke odgovori na ovaj zahtjev.

Razmatrajući na kraju sjednice aktuelnu epidemiološku situaciju na području Kantona i zaključak Kolegija Skupštine, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i kantonalnu Upravu za inspekcijske poslove da pojačaju rad i nadzor na terenu kad je u pitanju poštivanje svim mjera i preporuka Federalnog i Kantonalnog kriznog štaba zdravstva u vrijeme pandemije korona virusa. S obzirom na njeno pogoršanje,

Vlada je uputila apel svim građanima Bosansko-podrinjskog kantona da se odgovorno ponašaju  i pridržavaju svih mjera kako bi se spriječilo širenje virusa i spriječilo povećanje broja oboljelih.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.