• OBJAVLJENO: 06.09.2005.
Direktor Regionalnog centra OSCE-a u Sarajevu posjetio Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Uspješna primjena Zakona o obrazovanju!

Bosansko-podrinjski kanton Goražde 06.09.2005.godine posjetili su direktor Regionalnog centra OSCE-a Cem Basman i šef OSCE-ovog Regionalnog ureda u Sarajevu Marina Bouwde.
Na sastanku kod Premijera BPK-a Goražde Salka Obhođaša, a nakon toga i sa kantonalnim ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Osmanom Somunom, razgovarano je o stanju na području ovog kanotna, o reformama obrazovanja i policije, formiranju Agencije za nastavne planove i programe, standarde i ocjenjivanje pri državnom ministarstvu, inkluzivnom obrazovanju, kao i o Zakonu o visokom obrazovanju na nivou BiH.
Od OSCE-a je prema riječima Obhođaša, zatražena i obećana podrška u realizaciji projekata na regionalnom nivou, kao što su: izgradnja kvalitetne putne komunikacije od Sarajeva do Goražda, izgradnja sanitarne regionalne deponije, te veća podrška sarajevske ekonomske razvojne agencije (SERDE ) ekonomskoj razvojnoj agenciji Gornjedrinske regije (REDRIN-u) i njihovo eventulano povezivanje.
Direktor OSCE-ovog Regionalnog centra u Sarajevu Cem Basman izrazio je svoje zadovoljstvo napretkom koje su organi uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pokazali u ovom periodu, posebno kad je riječ o stabilizaciji budžeta i vrlo dobro provedenoj reformi obrazovanja, te donošenju Zakona o obrazovanju i uvođenju devetogodišnjeg školovanja, po čemu se ovaj kanton može svrstati među uspješnije kantone u Federaciji BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.