• OBJAVLJENO: 17.07.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona održala 10.vanrednu sjednicu
Odobreno 325.300 KM zdravstvenim ustanovama, penzionerima i licima u stanju socijalne potrebe za saniranje posljedica pandemije koronavirusa

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 10.vanrednoj sjednici odobrila je zahtjeve, odnosno projekte javnih zdravstvenih ustanova s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji su aplicirali na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava koja su planirana za saniranje posljedica pandemije (COVID-19) u oblasti zdravstva, kao i sredstva za njihovo sufinansiranje. Odobrena su i sredstva za zahtjeve penzionera sa najnižom isplaćenom penzijom i osoba starijih od 65 godina koji su se u vrijeme stanja nesreće našli u stanju socijalne potrebe .

Za sufinansiranje zahtjeva i projekata javnih zdravstvenih ustanova s područja našeg kantona Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je 200.000 KM koji će se isplatiti sa namjenskog podračuna Vlade BPK Goražde pod nazivom „Podračun za saniranje posljedica usljed pandemije (COVID-19)”.

Najveći dio sredstava, 170.000 KM,  odobren je Kantonalnoj bolnici Goražde.

Za projekte poboljšanja i zaštite zdravlja stanovništva od posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 te nabavku medicinske i dijagnostičke opreme domovima zdravlja u općinama Pale i Foča u Federaciji BiH odobreno je 15.000, odnosno 8.000 KM.

Sufinansiraće se i projekti Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde koji se odnose na realizaciju aktivnosti promocije zdravlja  sa aspekta pojave virusnih pandemija, te nabavku opreme i dezinfekcionih  sredstava za zaštitu od koronovirusa u ukupnom iznosu od 7.000 KM.

Nakon što je prihvatila zapisnik Komisije Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za provođenje postupka i utvrđivanje spiska lica, Vlada je dala saglasnost i utvrdila konačan spisak lica koja ispunjavaju kriterije po Javnom pozivu za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižom isplaćenom penzijom na teritoriji FBiH i licima starijim od 65. godina koji su se u vrijeme trajanja stanja nesreće našli u stanju socijalne potrebe.

Za implementaciju ovog javnog poziva, sa istog namjenskog podračuna Vlade, odobreno je 125.300 KM. Pravo na dodjelu ove pomoći steklo je ukupno 2506 penzionera koji su ispunjavali uslove, od 2.783  koliko ih apliciralo na ovaj javni poziv. Zaključeno je da se dodatno razmotre i aplikacije onih penzionera koji nisu obuhvaćeni ovom odlukom, kako bi se i njima, ako postoji zakonska mogućnost, isplatila ova pomoć.

Prema spisku Centra za socijalni rad, 122 lica starijih od 65 godina u stanju socijalne potrebe, takođe je steklo pravo na dodjelu ove novčane pomoći.

Vlada je  na ovoj sjednici usvojila i Odluku o davanju saglasnosti ministru za privredu da zaključi Ugovor o zakupu prostora i antenskog studa na lokaciji Biserna-Goražde sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova-Federalnom upravom policije u svrhu instaliranja digitalnog repetitora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.