• OBJAVLJENO: 30.07.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 60.redovnu sjednicu
Odobrena sredstva za jednokratna novčana primanja dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica s prostora BPK Goražde za 2020.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 60. redovnoj sjednici održanoj danas usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade BPK Goražde na ime podrške drugim nivoima vlasti. Naime, Programom koji je usvojen u februaru mjesecu tekuće godine sredstva za njegovu realizaciju predviđena su u iznosu od 250.000 KM, a rebalansom budžeta sredstva na ovom ekonomskom kodu uvećana su za 70.000 KM.

Takođe, usvojen je i Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade BPK Goražde, za čiju realizaciju su predviđena finansijska sredstva u iznosu  od 95.000 KM na ime podrške  razvoju i jačanju neprofitnih organizacija, što je moguće samo kroz finansiranje i sufinansiranje njihovih projekata.

Usvojena je odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na redovnom ljetnom održavanju regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2020.godinu. Procijenjena vrijednost Javne nabavke iznosti 110.000 KM, a sredstva za realizaciju obezbijeđena su u budžetu Direkcije za ceste BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde usvojila  je odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava za podršku razvoju neprofitnim organizacijama BPK Goražde za 2020.godinu. Programom je predviđen utrošak sredstava u iznosu od 15.000 KM za pružanje podrške Udruženju poslodavaca, Privrednoj i Obrtničkoj komori BPK Goražde kao i Udruženju „Stari zanati“ obrtnika Općine Goražde, kako bi se obezbijedilo jačanje kapaciteta neprofitnih organizacija kao i poboljšanje uslova za rad.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde. Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 30.000 KM obezbijeđena su u budžetu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja Vlada BPK Goražde usvojila  je i Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2020.godine,  Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnog novčanog primanja dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za 2020.godinu te odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika za utvrđivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje.

Usvojena je odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde o pokretanju procedure i postupka za nabavku udžbenika za učenike usnovnih škola te Zaključak Vlade BPK Goražde kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde za potpisivanje Izmjena Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg  obrazovanja za teritorij BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde primila je k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period 01.01-30.06.2020.godine

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde razmatrala je dopis neformalne grupe građana koji potpisivanjem peticije traže da se preusmjeri saobraćaj sa mosta „Alija Izetbegović“ na Baćanski most u periodu od 27.07.2020.godine do 31.08.2020.godine. Uzimajući u obzir novonastalu situaciju, Vlada BPK Goražde smatra da je potrebno ograničiti saobraćaj za putnička motorna vozila u vremenskom periodu od 17-24 sata te pojačati prisustvo i policijski  nadzor na raskrsnicama na Trgu branilaca i Ulici Zaima Imamovića u periodima od 07-9 sati te 15-17 sati .

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.