• OBJAVLJENO: 22.09.2005.
U posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde boravili ambasadori i predstavnici ambasada zemalja članica Organizacija Islamske Konferencije

Pomoć procesu povratka na području Gornje-drinske regije bit će nastavljena!

U posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde jučer su boravili ambasadori i predstavnici ambasada Organizacije Islamske Konferencije koji su akreditovani u Sarajevu. Pored njih, u sastavu ove delegacije bili su i direktor Fonda za povratak izbjeglica pri ovoj organizaciji gosp. En-Nur Swar Eddahab, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice pri Vijeću ministara BiH, načelnik općine Rudo, kao i predstavici MZ Strgačina. Tom prilikom upriličen je njihov prijem kod premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mr. Salka Obhođaša, kojem su takođe prisustvovali Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Nazif Uruči i načelnici općina u sastavu kantona: prof. Mustafa Kurtović, Asim Zec i Zijad Kunovac.
Ovom prilikom premijer Obhođaš i načelici općina Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača izrazili su svoju zahvalnost ambasadama OIK i Fondu za povratak izbjeglica na njihovoj bezrezervnoj podršci i pomoći povrataku izbjeglih i raseljenih lica na području Gornje-drinske regije i cijele BiH, izražavajući želju da se ova saradnja nastavi i u budućnosti, dok su predstavnici zemalja članica Organizacije Islamske Konferencije istakli su da će i dalje
nastaviti sa pružanjem pomoći stanovnicima koji žive na ovom području. Posjeta Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde uslijedila je nakon posjete općini Čajniče i MZ Strgačina u općini Rudo, gdje su ambasadori i predstavnici ambasada Organizacije Islamske Konferencije zajedno sa ostalim članovima delegacije obišli mjesta u kojima se implementiraju radovi na rekonstrukciji kuća povratnika koji se finansiraju iz sredstava
Fonda za povratak izbjeglica. Cilj ove posjete bio je takođe da se na licu mjesta utvrdi stvarna potreba za rekonstrucijom na ovom području. Iako se sredstvima iz ovog Fonda isključivo finansira rekonstrukcija kuća po sistemu „ključ u ruke“, predstavnici pomenutih općina naveli su da postoji potreba i za rekonstrukcijom infrastrukture, prvenstveno elektroenergetske mreže i putnih komunikacija. Uzimajući u obzir da su se
članovi delegacije i sami mogli uvjeriti u tačnost ovih navoda, kao i to da su ova mjesna zajednica i općina Rudo već izdvojili oko 150.000 KM za realizaciju projekta elektrifikacije na području MZ Strgačina na kojoj egzistira oko 35 sela, ambasadori i predstavnici ambasada OIK izrazili su volju da podrže ovaj projekt. Prema riječima resornog ministra Nazifa Uručija, potrebna sredstva za elektrifikaciju ovog područja iznose oko 1.500.000 KM, od čega je čak 550.000 KM potrebno za izradu visokonaponske mreže.
Po završetku prijema, ambasadori i predstavnici ambasada OIK izjavili su da je ovo samo jedna u nizu posjeta području Gornje-drinske regije koje će uslijediti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.