• OBJAVLJENO: 31.08.2020.
Premijerka BPK i ministar finansija posjetili Kantonalni poreski ured
Najavljeno otvaranje ispostave Poreskog ureda u općini Foča u FBiH

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Esad Kanlić posjetili su danas Kantonalni porezni ured Goražde.

Na sastanku sa direktorom Harisom Delizaimovićem razgovarano je o saradnji Vlade BPK Goražde i resornih ministarstava kada je u pitanju implementacija Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Goražde, s ciljem zadržavanja postojećeg broja zaposlenih.

Kako je istaknuto tokom sastanka, Vlada BPK Goražde i Ministarstvo za privredu u saradnji sa kantonalnim Poreskim uredom uspješno su provodili aktivnosti na  implementaciji Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Goražde. Poznato je da su svi privredni subjekti i obrtnici kako bi ostvarili pravo na subvencioniranje plaće morali imati izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na dan 29. februar 2020.godine čiju je provjeru vršio Kantonalni porezni ured Goražde.

Prema podacima Kantonalnog poreznog ureda, u protekla tri mjeseca 748 obveznika je  podnijelo zahtjev za subvencioniranje doprinosa, od čega je 656 obveznika ostvarilo to pravo  i za ovu namjenu je  izdvojeno 1.135.438 KM.

Premijerka BPK Aida Obuća iskoristila je ovu priliku da se zahvali svim djelatnicima Porezne uprave ispostave Goražde na čelu sa njihovim direktorom na dobro odrađenom poslu u rekordnom vremenu.

„Kantonalni porezni ured Goražde po službenoj dužnosti, u najkraćem mogućem roku obrađivao je zahtjeve Ministarstva za privredu BPK Goražde kako bi porezni obveznici mogli ostvariti svoje pravo. Smatram da je ova mjera bila jako stimulativna, jer su podnosioci zahtjeva, odnosno porezni obveznici koji su aplicirali na javne pozive uštedjeli određeni iznos sredstava budući da su izbjegli plaćanje taksi za izdavanje uvjerenja. Pored ovog, premijerka i ministar aktivno sa Kantonalnim poreznim uredom Goražde provode aktivnosti na održavanju zaposlenosti te nastoje preko banaka pomoći privrednim subjektima da dobiju kredite po povoljnim uslovima kako bi otplatili dospjele obaveze i  održali nivo zaposlenosti na dan prije izbijanja pandemije koronavirusa“-ističe direktor Delizaimović.

Tom prilikom razgovarano je i o mogućnostima otplate duga po osnovu poreza i doprinosa JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde s obzirom da ovaj problem datira iz ranijeg perioda.

„Vlada BPK Goražde sa Kantonalnim poreznim uredom Goražde potpisala je sporazum o otplati duga na ime poreza i doprinosa JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i te obaveze se redovno servisiraju. S obzirom da je prema podacima Kantonalnog poreznog ureda Goražde, koji ima najrelevantnije podatke , došlo do smanjenja broja zaposlenih u odnosu u periodu od 15. marta do 15. avgusta 2020.godine, razmatrana je mogućnost  poduzimanja mjera iz budžeta BPK Goražde kako bi se smanjila tendecija smanjenja broja zaposlenih“- ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Na današnjem sastanku iznijeti su i planovi o otvaranju kancelarije, odnosno ispostave Porezne uprave u općini Foča u Federaciji BiH koja bi radila tri dana u sedmici. Njenim otvaranjem, građani ove lokalne zajednice lakše će ostvarivati svoja prava iz nadležnosti Porezne uprave.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.