• OBJAVLJENO: 14.09.2020.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala svoju 13. redovnu sjednicu
Usvojena Odluka o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde za 2020.godinu

Zbog mnogobrojnih nedostataka u primjeni postojećih propisa, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici usvojila je Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, Zakon o načinu i uslovima prikupljanja i utroška namjenskih sredstava sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Između ostalog, postojeći  Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada donesen je 2001.godine i tokom njegove primjene uočeni su mnogobrojni nedostaci, a pored toga što nove odredbe definišu prava i obaveze upravitelja i etažnih vlasnika, definisane su i dužnosti jedinica lokalne smouprave da u svojim budžetima planiraju određeni dio sredstava za stambeni fond. Takođe, odredbe ovog propisa usklađene su i sa odredbama federalnog Zakona o stvarnim pravima čija je primjena počela u mjesecu martu 2014.godine, a obaveza kantona je usklađivanje propisa sa ovim zakonom.

Na današnjoj sjednici Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i nacrt Zakona o priznavanju inostranih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija i uputila ga u proceduru javnih rasprava. Javnu raspravu u Gradu Goražde i općinama Foča i Pale u FBiH u roku od 60 dana  sprovest će Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Ustavna i zakonodavno-pravna komisija i Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, kulturno-historijsko naslijeđe, sport i informisanje Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog Odbora za javna priznanja, usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde za 2020.godinu.  Titula  Počasnog građanina BPK Goražde dodijeljena je Hamedu ef. Efendiću, javno priznanje „Plaketa Kantona“ dodijeljena je dr. Asimu Prutini, dok je „Štit Kantona“ dodijeljen komandantu Ahmetu Sejdiću.

Na prijedlog Vlade BPK Goražde, odnosno resornog ministarstva,  na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za uređenje izletišta na lokalitetu platoa Gubavice te pristupnih puteva.

Svojom odlukom Skupština BPK Goražde imenovala je sekretara Odbora za žalbe javnosti Skupštine BPK Goražde.

Do kraja zasjedanja, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je, a potom i  usvojila  Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosanskopodrinjske šume“d.o.o. Goražde za 2019.godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu takođe za 2019.godinu, te Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta BPK Goražde za period 01.01-30.06.2020.godine, dok Izvještaj o radu i Godišnji obračun JP „Radio-televizija Goražde“ d.o.o. za 2019.godinu, nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika Skupštine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.