• OBJAVLJENO: 29.10.2020.
Vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite sa saradnicima posjetio Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Razgovarano o trenutnoj epidemiološkoj situaciji vezanoj za pandemiju virusa COVID-19 i redovnim aktivnostima civilne zaštite

Vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović sa saradnicima posjetio je danas Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Na sastanku sa premijerkom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidom Obućom i direktorom Kantonalne uprave civilne zaštite Kenanom Kanlićem razgovarano je trenutnoj epidemiološkoj situaciji vezanoj za pandemiju virusa COVID-19 te mjerama koje se donose s ciljem sprječavanja širenja virusa kako na području Federacije BiH, tako i na području našeg kantona. Takođe, razgovarano je i o aktivnostima civilne zaštite kada je u pitanju zaštita i spašavanje  ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, s akcentom na izradu planskih dokumenata.

„Usaglasili smo se o aktivnostima koje je neophodno realizovati a koje će za cilj imati intezivniju saradnju u narednom periodu. Jako puno posla je ispred nas, a ono što je najneophodnije jeste materijalno i kadrovski zanoviti Kantonalnu upravu civilne zaštite kako bi u budućnosti bila osposobljena odgovoriti svim izazovima koji su ispred nas, a tiču se zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća“-tokom susreta kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Današnja posjeta predstavnika Federalne uprave civilne zaštite upriličena je na poziv Kantonalne uprave civilne zaštite, a sastanku sa premijerkom i direktorom prethodio je sastanak sa predstavnicima civilne zaštite loklanih zajednica u sastavu BPK Goražde. S ciljem poduzimanja adekvatnih mjera kada je riječ o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, jedna od tema ovog sastanka bila je i edukacija kako stanovništva, tako i članova štabova civilne zaštite te članova Kriznog  štaba.

„Civilna zaštita jako je neophodna i važna u sistemu zaštite i spašavanja. Između ostalog, sa predstavncima Federalne uprave civilne zaštite dogovorili smo da se uspostavi komunikacija vezana za dostavljanje podataka od Federalng hidrometeorološkog zavoda, kada se očekuju padavine na kojim lokalitetima te gdje se mogu očekivati poplave kako bi Kantonalna uprava ciivlne zaštite obavijestila civilnu zaštitu lokalnh  zajednica i njene jedinice,  naše građane i stanovništvo da poduzmu mjere i radnje u zaštiti i spašavanju“-riječi su direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kenana Kanlića.

Današnje radne sastanke ocijenio je jako konstruktivnim i vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović.

„Otvoreno je jako puno tema po pitanju izrade planskih dokumenata u smislu da Federalna uprava civilne zaštite ponudi stručne kapacitete kako bi se ti dokumenti uradili na najbolji mogući način. Razgovarali smo i o pitanjima vezanim za uništavanje  NUS-a u BPK Goražde te obavijestili direktora Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde o našim planovima za slijedeću godinu“- kazao je Kadribegović.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.