• OBJAVLJENO: 30.10.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 69 .redovnu sjednicu
Odobrena sredstva za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik –I faza“

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražda na današnjoj 69.redovnoj sjednici odobrila je Gradu Goražde sredstva za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik –I faza“ čijom realizacijom bi se započelo sa rješavanjem problema vodosnabdijevanja Goražda.

Za sufinansiranje ovog projekta iz budžeta Ministarstva za privredu, sa ekonomskog koda Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) odobrena su sredstva u iznosu 60% vrijednosti ugovora koji će biti zaključen između Grada Goražda i odabranog izvođača radova, odnosno u iznosu od 312.000 KM.

Premijeru BPK-a Goražde data je saglasnost za potpisivanje ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju dijela regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Čemerničko Vrelo-Zorovići, kao i na modernizaciji dijela regionalnog puta R448, ulica Sarajevska sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde, u sveukupnoj vrijednosti od 582.330 KM.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je i saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Bosansko-podrinjskog kantona Goraže i opština Foča, Rudo i Višegrad u entitetu Republika Srpska s ciljem jačanja regionalne saradnje u oblasti turizma između lokalnih zajednica Gornje-drinske regije, uz podršku OSCE-a.

Usvojena je i Odluka o dopuni Poslovnika o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po kojem se sjednice Vlade u hitnim i opravdanim slučajevima mogu održavati elektronskim putem ili online, putem online platforme.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (konkurentski postupak) za nabavku- dodjelu plastenika površine od 50m2 do 100m2 za proizvodnju povrtlarskih kultura. Plastenici u sveukupnoj vrijednosti od 29.050 KM, dodjeljivat će se najbolje rangiranim korisnicima koji su ispunili uslove navedene u javnom pozivu za realizaciju podsticaja poljoprivredi.

Utvrđeni su standardi i kriteriji za imenovanje Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume BPK-a Goražde, te primljena k znanju Informacija o stanju RTV – predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2019.godinu koja je upućena Skupštini BPK na razmatranje.

Vlada je odobrila sredstva za rad udruženja boračkih populacija za septembar kao i sredstva za sufinansiranje učešća Sportskog saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde na KUP takmičenju u pikadu održanom u Ključu.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je utvrdila konačan  Plan raspodjele sredstava za sufinansiranje Projektnih aktivnosti s područja BPK-a Goražde s ciljem stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture za 2020. godinu a nakon toga i Odluku o odobravanju novčanih sredstava nociocima ovih aktivnosti u ukupnom iznosu od 16.000 KM.

Nosiocima sportskih djelatnosti na niovu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Fudbalskom i Odbojkaškom klubu Goražde, Nogometnom klubu „Kolina“, Sportsko- fudbalskom klubu „Libero“ i Rukometnom klubu Radnički , za dodatne programe, odobrena su sredstva u iznosu od 11.500 KM.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za finansije da prema drugim nivoima vlasti, s ciljem obezbjeđenja sredstava, aplicira projekt „Nadogradnja informacionog Sistema finansijskog upravljanja na Oracle ERP Cloud“.

Primljena je k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za devet mjeseci ove godine te data saglasnost policijskom komesaru Uprave policije MUP-a za potpisivanje ugovora o nabavci policijske opreme u vrijednosti od 40.903 KM.

Za pomoć u realizaciji projekta „Podrška i pomoć za djecu školskog uzrasta s prostora Republike Srpske“ humanitarnoj organizaciji „Merhamet“ Sarajevo-Regionalni odbor Goražde odobreno je 10.000 KM, a 1000 KM Udruženju za ekologiju i rekreaciju „Val“ Goražde, za pomoć u realizaciji projekta „ Sačuvajmo ljepotu Drine kroz edukaciju, promociju i uređenje“.

Na današnjoj sjednici imenovana je radna grupa za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća BPK-a Goražde za period 2021-2026. godina, kao i Organizacioni odbor za obilježavanje 25.novembra-Dana državnosti BiH.

Direktor Direkcije robnih rezervi dobio je saglasnost Vlade da sa izabranim ponuđačem potpiše Ugovor o nabavci i isporuci 500 higijensko – prehrambenih paketa koji će se u skladu sa Zakonom o ublažavanju posljedica pandemije COVID-19 dijeliti najugroženijim kategorijama stanovništva.

Vlada je na kraju sjednice zadužila Ministarstvo sa socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica izbjeglice i Krizni štab ovog ministarstva da za tematsku sjednicu Vlade posvećenu aktuelnoj situaciji sa pandemijom COVID-a 19 pripemi detaljnu Informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području ovog kantona.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.