• OBJAVLJENO: 04.12.2020.
Iz Vlade BPK Goražde
Potpisan Okvirni sporazum o izvođenju radova na redovnom održavanju Regionalnog putnog pravca R 448 Pokozara-Goražde-Hrenovica i Regionalnog putnog pravca R 448a Osanica-Ilovača-Prača

Okvirni sporazum o izvođenju radova na redovnom održavanju Regionalnog putnog pravca R 448 Pokozara-Goražde-Hrenovica i Regionalnog putnog pravca R 448a Osanica-Ilovača-Prača sa privrednim društvom „Okac“d.o.o. Goražde potpisala je danas premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i ministar za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut te direktor Direkcije za ceste Memsud Dedović.

Okvirni sporazum potpisan je na period od dvije godine,  a ukupna vrijednost izvedenih radova za svaku godinu može se kretati najviše do visine finansijskih sredstava predviđenih Budžetom te Planom i programom redovnog održavanja za pomenute putne pravce.

Također, u skladu sa Sporazumom, naručilac i izvođač radova za svaku godinu će zaključivati poseban ugovor o ustupanju radova redovnog održavanja, kojim će se detaljnije urediti prava i obaveze ugovorenih strana kao što je ukupna cijena, rokovi izvršenja te garancija na izvršene radove.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.