• OBJAVLJENO: 07.12.2020.
Zasjedao Kolegij Skupštine BPK Goražde
Utvrđen dnevni red 14.redovne sjednice

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na sjednici održanoj danas, utvrdio je dnevni red 14. redovne sjednice  Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja će se održati 23. decembra  2020.godine, s početkom u 11:00 časova, a  sjednici Kolegija prisustvovala je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Također,  nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine BPK Goražde na čijem dnevnom redu je Odluka o potvrđivanju kandidata za predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održat će se istog dana sa početkom u 10:00 časova.

Na dnevnom redu 14. redovne sjednice predviđeno  je razmatranje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Nacrta Zakona o izvršenju sankcija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o Planu zaštite od požara Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2020. godinu.

Također. predviđeno je razmatranje i  nekoliko izvještaja o radu i finansijskom poslovanju. Na dnevnom redu je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01-31.12.2019. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.12.2019. godine,  Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.01.2020-31.03.2020. i 01.02.2020-31.07.2020.godine, kao Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu.

U okviru dnevnog reda predviđeno je razmatranje  Informacije o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu, efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosnia Bank International“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu te Informacija o stanju RTV predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2019. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.