• OBJAVLJENO: 16.12.2020.
Press konferencija ministra za finansije BPK Goražde
Nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021.godinu sedam posto manji u odnosu na tekuću fiskalnu godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 72. redovnoj sjednici utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021.godinu,  u iznosu od 39.524.000,00 KM, što je prema riječima ministra za finansije Esada Kanlića sedam posto manje u odnosu na tekuću fiskalnu godinu.

Nacrt budžeta urađen je u skladu s mišljenjem Federalnog ministarstva finansija te prihodima u budžet u toku 2020.godine, a evidentno je da je došlo do pada prihoda zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19.

“Izradi Nacrta Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu prethodile  su  Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2021-2023. godina,  koje je Vlada BPK Goražde usvojila u maju mjesecu 2020.godine. Procjene su  da će u slijedećoj godini prihodi u budžet biti i manji,  a u nacrtu smo pored vlastitih prihoda,  između ostalog, predvidjeli i grant sredstva u iznosu od šest miliona KM te sredstva koja se mogu obezbijediti putem projekata. Zahtjevima  budžetskih korisnika se nije moglo udovoljiti, jer su oni bili puno veći i kretali su se do iznosa od 46 miliona KM. Smatramo da će uvijek biti nezadovoljnih, ali vođeni stvarnim činjenicama drugačije nismo mogli postupiti”-na današnjoj press konferenciji kazao je ministar Kanlić

Ukoliko se ne usvoji Budžet BPK Goražde do 31.12.2020.godine, Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o privremenom finansiranju BPK Goražde za period 01.01-31-03.2021.godine u iznosu od 7,9 miliona KM.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.