• OBJAVLJENO: 20.09.2011.
Održana 7.sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Prijedlog Zakona o plaćama ide na javnu raspravu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 7.redovnu sjednicu. Razmatrano je 13 tački dnevnog reda, a sa sjednice povučena je Informacija Ministarstva za urbanizam u vezi davanja mišljenja Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti Elektroprivredi BiH, jer svoj stav o ovoj informaciji još nisu dali klubovi poslanika. Poslanici nisu prihvatili prijedloge poslanika Stranke za BiH da se na dnevnom redu nađe Izvještaj o radu Skupštine, kao i to da se do naredne sjednice odgodi izjašnjavanje o Odluci o davanju saglasnosti na statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. U Vladinom satu, iznesen je niz poslaničkih pitanja i inicijativa, ali i kritika predstavnika opozicionih stranaka na račun Vlade, te na činjenicu da Skupština BPK-a Goražde nije zasijedala punih 80 dana.

Poslanici su uz opširnu raspravu, jednoglasno usvojili prijedlog Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, a burna rasprava vođena je i o Odluci o davanju saglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. Rasprava je donijela dilemu da li je Bosansko-podrinjski kanton uopće suosnivač Kliničkog centra Sarajevo, obzirom da Skupštini nije dostavljen tekst važećeg Statuta ovog centra. Zaključeno je da Skupština zatraži od UO KCUS ovaj dokument, usklađen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u kojem se vidi da je i naš kanton suosnivač Centra.

Poslanici su jednoglasno usvojili i Odluku o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz BPK na prostor Republike Srpske, uprkos primjedbama u smislu preciziranja broja povratnika koji će biti uveden u ova prava i načina finansiranja. Razmatran je takođe i Izvještaj Ministarstva za privredu o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta i mostova na području BPK-a Goražde u 2010.godinu, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta BPK za prvih šest mjeseci ove godine. Na temelju izvještaja Ministarstva finansija, u pomenutom periodu prikupljeno je nešto više od 14 miliona maraka, no potrošeno je dva miliona maraka više u odnosu na prihodovnu stranu, što je pokriveno viškom koji je iz prethodne godine prenesen u 2011. Do neuravnotoženja budžeta došlo je najviše zbog nedoznačavanja granta Federacije BiH, u iznosu od 13, odnosno ukupno 14 miliona i 9 hiljada maraka. Izlaz iz ovakve situacije Ministarstvo za finansije vidi u traženju dugoročnih izvora finansiranja, dok je opozicija optužila Vladu da nije učinila dovoljno napora da se popravi ovakvo stanje u budžetu. Na ove optužbe predstavnici Vlade odgovorili su predočenjem činjenica o pozitivnim pomacima koji su učinjeni, posebno u zapošljavanju gdje je zabilježen rast od gotovo osam posto u odnosu na raniji period, što bi trebalo da na kraju godine da pozitivne efekte i na Budžet.

 

U nastavku sjednice, poslanici su usvojili Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za prvih šest mjeseci ove godine, kao i Informaciju o izvršenju finansijskog plana prihoda i rashoda Službe za zapošljavanje. Usvojena je i Informacija o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za isti period, kao i Informacija Kantonalne bolnice Goražde o postupku nabavke medicinske opreme.

Poslanici su danas razmatrali i prijedloge Zaključka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi održavanja javnih rasprava o nacrtu  Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i nacrtu  Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Odlučeno je  da se ove javne rasprave održe u roku od 60 dana, te da se umjesto samo sa sindikatom, provedu sa svim zainteresiranim licima.

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.