• OBJAVLJENO: 29.12.2020.
Vlada BPK Goražde održala 73.redovnu sjednicu
Usvojeno niz odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava po programima kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020.godinu

Na današnjem zasjedanju, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o odobravanju grantova općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec okotobar, novembar i decembar tekuće godine. Grant sredstva u iznosima po 60.000 KM dodijeljena su Gradu Goražde te općinama Foča i Pale u FBiH.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, usvojena je odluka ministra o odabiru fizičkih i pravnih lica i raspodjeli sredstava iz Programa održivog povratka i brige o raseljenim licima i povratnicima te Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 50.000 KM na ime ostvarivanje pomoći iz programa, te zadužila resorno ministarstvo da sa korisnicima potpiše pojedinačne ugovore o dodjeli i načinu realizacije sredstava.

Usvojena je i  odluka o odobravanju Projekta JZU Kantonalna bolnica Goražde o „Sufinansiranju specijalizacija u JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2020.godinu“ u iznosu od 26.460 KM.

Razmatajući materijale iz  Ministarstva za privredu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pored Odluke o odobravanju prijedloga zahtjeva po Programu o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2020.godinu“ za koji su izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 53.510KM, usvojila je i  niz odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava po programima kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020.godinu.

Usvojena je Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi „Proizvodnja u zatvorenom prostoru-plastenička proizvodnja (pravna lica)“ u iznosu od 41.628 KM za 24 registrirana poljoprivredna poljoprivredna proizvođača-obrtnika u poljoprivredi, Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj po programu „Ostvarivanje novčanih podsticaja za proizvodnju sadnog materijala i jagodičastog voća(malina, kupina, jagoda)“ u iznosu od 9.827,52KM, kojom je obuhvaćena samo jedna registrirana poljoprivredna zadruga OPZ „VIP DRINA“ iz Ustikoline.

Usvojene su i  odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj držanja pčelinjih društava, držanje osnovnog stada ovaca i koza , uzgoj priplodnih junica, držanje matičnog stada krava (mliječna grla), podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za četvrti kvartal 2019.godine i period od 01.01-30.09.2020.godine, te Odluka o isplati novčanih sredstava JP Veterinarska stanica d.o.o. Goražde u iznosu od 1.748KM, za vršenje usluga   vještačkog osjemenjavanja 437 krava.

Također, usvojene su i odluke o isplati novčanih podsticaja po programu „Proizvodnja maline, rod 2020.godina“ za fizička i pravna lica, proizvodnju merkantilnog krompira, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za registrovane poljoprivredne proizvođače, obrtnike,proizvodnju žitarica i ljekovitog bilja , proizvodnju konzumne jabuke, sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi.

Kada je riječ o podršci poljoprivrednoj proizvodnji,  nakon okončane procedure, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost ministru za nabavku plastenika površine 50 metara kvadratnih za proizvodnju povrtlarskih kulturu za sedamnaest registriranih poljoprivrednih proizvođača sa područja BPKGoražde te usvojila odluku o dodjeli.

Data je saglasnost i premijeru BPK Goražde da sa Gradskom upravom Grada Goražde zaključi ugovor o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za finansiranje Projekta „Rekonstukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik-I faza“.

Na današnjoj sjednici, usvojen je i zaključak o usvajanju konačnog izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po „Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) za 2019.godinu kao i „Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2019.godinu“.

Iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturui sport BPK Goražde, između ostalog,  usvojena je odluka o odobravanju jedaneste od ukupno dvanest tranši  Sportskom savezu BPK Goražde te dvanaeste tranše JP. „RTV BPK Goražde“ za 2020.godinu.

Data  je i saglasnost na  odluku o raspisivanju konkursa i oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u svim osnonvim i srednjim školama na području BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, usvojena je odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija  u iznosu od 56.500KM. Radi se namjenskim sredstvima sa Podračuna za zaštitu okoliša BPK Goražde a obuhvaćeno je osam neprofitnih organizacija.

Iz Ministarstvu za boračka pitanja usvojena je  odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde za prijem u radni odnos 22 policijska  službenika  u početnom činu policajac te tri policijska službenika u početnom činu „mlađi inspektor“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.