• OBJAVLJENO: 26.01.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 21. vanrednu sjednicu
Razmatrani zaključci Kolegija Skupštine BPK Goražde; odobreni projekti udruženja za zaštitu okoliša

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na danas održanoj održanoj 21.vanrednoj sjednici razmatrala je zaključke Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona sa jučerašnje sjednice prema kojima je Vlada zadužena da do 8.vanredne sjednice Skupštine zakazane za prvi februar, pripremi i dostavi niz informacija.

Postupajući po zaključcima Kolegija Skupštine, Vlada je zadužila Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Upravu policije i Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da iz okvira svojih nadležnosti dostave Informaciju o konkursu za prijem policijskih službenika i Internom oglasu za unajpređenje u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Ministarstva za finansije i pravosuđe zaduženi su da, svako iz okvira svoje nadležnosti, dostavi Informaciju o dodijeljenim sredstvima udruženjima iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 08.01.2015-31.12.2020.godine, te da li su udruženja podnijela izvještaj o utrošku sredstava i da li udruženja kojim su dodjeljivana sredstva i sada postoje ili su ugašena.

Sekretar Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadužen je da dostavi Informaciju o nabavci E-vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te da od Stručne službe i sekretara Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde traži da se dostavi Informacija o nabavci konferencijskog sistema Skupštine.

Postupajući takođe po zaključcima Kolegija Skupštine, Vlada je zadužila ministarstva za socijalnu politiku, finansije i pravosuđe da dostave Informaciju o realizaciji zaključka sa 14. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja se odnosi na Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a Radnu grupu formiranu Odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Informaciju o realizaciji Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja se odnosi na zakonitost akata i postupaka vezano za Fudbalski savez Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Rok za dostavu svih ovih informacija Vladi BPK Goražde je četvrtak, 28.januara do 16,00 sati.

U nastavku 21.vanredne sjednice, Vlada je dala saglasnost ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi ugovore sa predstavnicima neprofitnih organizacija u skladu sa Programom utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde, sa Ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama.

Sredstva za realizaciju projekata u oblasti zaštite okoliša dobilo je 8 udruženja s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a prema riječima resornog ministra, Ministarstvo urbanizma će sa svakim od ovih udruženja potpisati ugovore te precizirati ugovorne obaveze i praćenje utroška dodijeljenih sredstava, što ranije nije bio slučaj.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.