• OBJAVLJENO: 29.01.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 77 .redovnu sjednicu
Primljena k znanju informacija i data saglasnost Ministarstvu obrazovanja o načinu organizacije nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2020/21.godine u osnovnim i srednjim školama na području BPK-a Goražde

Na današnjoj 77.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je realizaciju Zaključka Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 25.januara 2021.godine.

S tim u vezi, razmatrane su i Skupštini proslijeđene informacije: o konkursu za prijem policijskih službenika i internom oglasu za unajpređenje u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dodijeljenim sredstvima udruženjima iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2015-2020.godina, nabavci konferencijskog sistema Skupštine i E-vlade, kao i informacije ministarstava za socijalnu politiku, finansije i pravosuđe o realizaciji zaključka sa 14. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja se odnosi na Centar za socijalni rad i radne grupe Vlade koja se odnosi na zakonitost akata i postupaka vezano za Fudbalski savez Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija Ministarstva obrazovanja o načinu organizacije nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2020/21.godine u osnovnim i srednjim školama na području BPK-a Goražde te data saglasnost resornom ministarstvu da nastavni proces realizuje u skladu sa ovom informacijom.

Ocijenjeno je da je u prvom polugodištu 2020/2021.godine u svim osnovnim i srednjim školama na području kantona realizovan nastavni plan i program, uprkos otežanim uslovima rada zbog pandemije koronavirusa te da će se i dalje pratiti epidemiološka situacija i prema njoj uvoditi modeli nastave. Novina je da će učenici u drugom polugodištu ponovo imati časove tjelesnog odgoja i vaspitanja.

Vlada je takođe dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja da subvencionira troškove prijevoza za učenike Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ koji stanuju na udaljenosti većoj od 4 kilometra od škole. Tom prilikom, naglašeno je da je za sve učenike osnovnih škola obezbijeđen prijevoz,  dok učenicima srednjih škola resorno ministarstvo subvencionira troškove prijevoza. Riješen je takođe problem prijevoza učenika, povratnika u Republiku Srpsku, kao i prijevoz učenika iz ostale dvije lokalne zajednice u sastavu kantona.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period 01.01-31.12.2020.godine. Prema godišnjem izvještaju, stanje bezbjednosti na području BPK Goražde u 2020.godini je zadovoljavajuće. Na osnovu statističkih podataka, došlo je do smanjenja broja krivičnih djela i saobraćajnih nesreća za 17, odnosno 15, te povećanja registrovanih prekršaja za 21 u odnosu na prošlu godinu. Povećanje broja prekršaja, prema ocjeni predstavnika policije, rezultat je smanjenja broja policijaca na terenu zbog posljedica pandemije i izolacije, te će se u narednom periodu nastojati riješiti ovaj problem te pojačati prisustvo policijskih patrola na mjestima gdje je najčešće dolazilo do narušavanja javnog reda i mira.

U nastavku sjednice, premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i British Council-a. Glavni cilj ovog dvogodišnjeg, besplatnog programa jeste pomoć Bosni i Hercegovini pri razvoju profesionalnog i depozitovanog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz omogućavanje stručnog usavršavanja i mobilnosti za novu generaciju državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i koji će voditi promjene tokom procesa proširenja, istaknuto je tim povodom.

Vlada je takođe dala saglasnost Ministarstvu za finansije da otvori posebni namjenski podračun Kantonalne uprave civilne zaštite pod nazivom „Podračun za zaštitu od požara i vatrogastvu“ kao poseban podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora te odredila potpisnike za ovaj podračun.

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde dobila je saglasnost da izvrši plaćanje fakture privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde u iznosu od 84.000 KM po I (prvoj) privremenoj situaciji, za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovca i R 448a Osanica-Ilovača-Prača.

Usvojena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja službenih motornih vozila te Odluka o poništenju postupka nabavke lož ulja za potrebe zagrijavanja zgrada u vlasništvu institucija BPK-a Goražde.

Vlada se danas očitovala i na akt Federalne uprave za inspekcijske poslove koji se odnosi postupak javne nabavke za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području kantona te utvrdila osnovicu za plaću i naknadu za topli obrok korisnika budžeta za janur ove godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.