• OBJAVLJENO: 01.02.2021.
Skupština BPK Goražde održala 8.vanrednu sjednicu
Zadužena Vlada BPK Goražde da Skupštini dostavi svoj stav po pitanju prijema policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je svoju 8. vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrano nekoliko informacija Vlade BPK Goražde  dostavljenih u skupštinsku proceduru po zaključku sa sjednice Kolegija Skupštine BPK Goražde održane 25. januara 2021.godine.

Razmatrane su informacije Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za finansije BPK Goražde u vezi aktivnosti oko raspisivanja javnog konkursa za prijem policijskih službenika u Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde te Internog oglasa za unaprijeđenje policijskih službenika. Na sjednici, najviše vremena potrošeno je na ukazivanje niza nepravilnosti od dana davanja saglasnosti na raspisivanje konkursa, a naročito na činjenicu da je konkurs raspisan 05. januara 2021.godine, dakle, kada je na snagu stupila Odluka o privremenom finansiranju BPK Goražde te  ukazano na odredbe Zakona o budžetima FBiH koje zabranjuju mogućnost stvaranja novih obaveza dok je odluka na snazi. Obzirom da je i kod pozicije i opozicije stvorena dilema o daljoj proceduri prijema policijskih službenika, tražio se stav Vlade BPK Goražde te je  jednoglasno podržan zaključak kojim se zadužuje Vlada BPK Goražde da Skupštini BPK Goražde dostavi svoj stav po pitanju prijema policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde do 04. februara 2021.godine.

Na današnjoj sjednici, razmatrana je Informacija o dodijeljenim  sredstvima iz Budžeta BPK Goražde udruženjima,  za period 08.01.2015-31.12.2020.godine. Nakon obrazloženja predlagača, uslijedila je diskusija nakon koje je na prijedlog poslanika Suada Došla, a s kojim se uz određene korekcije složila i  Vlada BPK Goražde a koje idu u pravcu kontrole i veće transparentnosti utroška sredstava što je u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta BPK Goražde,  usvojen  zaključak  kojim se obavezuje Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde  da sačini jedinstveni registar svih udruženja a potom i javno objave  imena osnivača i osoba koje predstavljaju i zastupaju ta udruženja.  Također, zaključkom je zatraženo da se udruženjima  koja ne provode svoje aktivnosti ne dodjeljuju sredstva a ta sredstva usmjere za ublažavanje posljedica panedmije virusa COVID-19.  Svojim zaključkom Skupština BPK Goražde, zadužila je Vladu BPK Goražde da pokrene proceduru donošenja Zakona o kontroli trošenja budžetskih sredstava namijenjenih udruženjima.

Razmatrane su takođe i informacije o  nabavci konferencijskog sistema za potrebe Skupštine BPK Goražde i e-Vlade.

Skupština BPK Goražde razmatrala je i Informaciju o realizaciji Zaključka sa 14. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde u vezi Centra za socijalni rad te Informaciju o vezi Fudbalskog saveza BPK Goražde, te s tim u vezi  donijela zaključak kojim je zadužila Vladu BPK Goražde,  da na osnovu iznesenih diskusija, u roku od 30 dana sačini dopunu informacija o realizaciji zaključaka sa 14. redovne sjednice, a koja se odnosi na Centar za socijalni rad.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.