• OBJAVLJENO: 03.02.2021.
Predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde
Održan sastanak sa predstavnicima Bošnjaka iz općina u Republici Srpskoj

Predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Daliborka Milović sastala se danas sa predstavnicima Bošnjaka iz općina u Republici Srpskoj.

Sastanku održanom u prostorijama Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prisustvovali su predstavnici Općine Višegrad – Muamer Sofović i Edin Karaman, Općine Čajniče – Izet Alihodžić, Općine Novo Goražde – Ibrahim Drljević, Fuad Mašić i Nedim Džafović, dok je sa sastanka opravdano bio odsutan predstavnik Općine Foča Izet Spahić.

Na sastanku je razgovarano je o položaju povratnika Bošnjaka u Republiku Srpsku.

Nakon provedene rasprave, donesen je zaključak da se za narednu sjednicu Skupštine BPK Goražde pripreme izmjene i dopune Zakona o pravima lica koja se iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta, te da se amandmanski djeluje na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kako bi se ekonomski  kod – Tekući transferi neprofitnim organizacijama, gdje je planiran iznos od 30.000 KM, povećao na iznos od 200.000. KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.