• OBJAVLJENO: 08.11.2005.
Premijer i članovi Vlade BPK Goražde održali sastanak sa predsjednikom Udruženja porodica šehida i poginulih boraca Ahmetom Hubjerom

Implementacija Zakna o dopunskim pravima boraca

Danas je u Kabinetu Premijera BPK Goražde održan sastanak sa predsjednikom Udruženja porodica šehida i poginulih boraca Ahmetom Hubjerom, na kojem su pored premijera BPK Goražde mr. Salka Obhođaša, prisustvovali i resorni ministar za boračka pitanja Nermana Sofović, kao i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Nazif Uruči.
Kako je naglašeno, ovo je jedan u nizu sastanaka koji će se održati sa predstavnicima udruženja boračkih populacija sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kako bi se ovim udruženjima pružila mogućnost da daju svoje primjedbe i sugestije u vezi sa implementacijom Zakona o dopunskim pravima boraca, u cilju što dosljednije primjene ovog zakona.
Ministar za boračka pitanja Nermana Sofović ukratko je izložila koja su dopunska prava boraca predviđena ovim zakonom, naglašavajući da će Vlada Kantona, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, nastojati da implementira ovaj zakon na najbolji mogući način.
Pored toga što je istakao neke od svakodnevnih problema sa kojim se susreće udruženje čiji je predsjednik, gosp. Hubjer je rekao da su, po njegovom mišljenju, ovim zakonom obuhvaćena najvažnija egzistencijalna pitanja boračkih populacija. Ovom prilikom uputio je riječi zahvalnosti Vladi Kantona na njenom zalaganju na realizaciji izrade i ugradnje šehidskih nišana, kao i drugoj pomoći koju Vlada BPK Goražde pruža pripadnicima ovog udruženja.
Premijer Obhođaš naglasio je da je njegova želja i želja ove Vlade da se, implementacijom ovog zakona, pripadnicima boračke populacije pomogne koliko je moguće, mada su te mogućnosti zbog nedostatka finansijskih sredstava u budžetu ovog Kantona, doista skromne.
Ovom prilikom takođe je istaknuto da je Bosansko-podrinjski kanton Goražde jedan od prvih kantona u Federaciji BiH koji je donio ovaj zakon, omogućavajući na taj način da oni, koji su najzaslužniji za odbranu ove zemlje, ostvare bar dio svojih prava.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.