• OBJAVLJENO: 18.02.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisan Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniz Halilović i predsjednik Nezavisnog strukovnog sinidikata radnika u zdravstvu BPK Goražde Emir Baščelija potpisali su danas Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde,

U skladu sa Zakonom o radu, okvirni rok za vođenje pregovora u vezi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora je 45 dana, s tim da se taj rok može prolongirati ukoliko se usaglase obje strane potpisnice.

Ukoliko ne dođe do usaglašavnaja i postizanja saglasnosti o potpisivanju Kolektivnog ugovora u predviđenom roku, odluku o nastavku pregovora donijet će nadležni organi, odnosno Vlada BPK Goražde i Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.