• OBJAVLJENO: 11.11.2005.
Članovi Vlade BPK Goražde održali radni sastanak sa predstavnicima Federalne komisije za koncesije

U Sali za sastanke BPK Goražde 10.11.2005. godine održan je radni sastanak kojem su prisustvovali predsjednik Kantonalne komisije za koncesije, Emir Sijerčić, ministar za privredu, Ferid Bučo, dopremijer BPK Goražde, Nazif Uruči, te članovi Federalne komisije za koncesije, gđa. Fadila Ibrahimović i gosp. Dragan Miovčić. Svrha ove radne posjete Federalne komisije bila je upoznavanje sa situacijom u ovom Kantonu kada su u pitanju koncesije.
Predsjednik Komisije za koncesije BPK Goražde ukratko je prezentirao stanje u oblasti koncesija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, trenutnim aktivnostima ove Komisije, te broju do sada dodjeljenih koncesija. Pored toga, upoznao je članove Federalne komisije sa kantonalnim propisima koji regulišu ovu oblast.
Obzirom da je Federalna komisija za koncesije formirana negdje početkom juna ove godine, članovi Komisije gđa. Fadila Ibrahimović i gosp. Dragan Miovčić upoznali su domaćine sa aktivnostima koje je Federalna komisija imala u ovom periodu, te aktima iz oblasti koncesija koje je ova Komisija do sada izradila.
U nastavku sastanka izmjenjena su mišljenja i iskustva u radu obje komisije. Naročita pažnja posvećena je usklađenosti kantonalnog Zakona o koncesijama sa federalnim zakonom, te provedba istih u praksi.
Jednoglasan zaključak sa ovog sastanaka bio je da se radi o korisnom susretu, te da ovakve sastanke treba organizovati i u narednom periodu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.