• OBJAVLJENO: 15.11.2005.
Održan još jedan od niza sastanaka predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i predstavnika boračkih udruženja na području BPK-a Goražde

Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica mora se do kraja implementirati!

Implementacija Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde bila je tema sastanka predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i članova Predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida BPK Goražde „Sinovi Drine“. Sličan sastanak već je održan sa predstavnicima udruženja demobilisanih boraca i porodica šehida i poginulih boraca, sa krajnim ciljem da se dođe do što efikasnijih rješenja u primjeni u ovog zakona.

Sastanku koji je 14.11.2005.godine održan u kabinetu Premijera BPK-a Goražde Salka Obhođaša, pored Premijera, prisustvovali su i: predsjedavajući Skupštine BPK-a Goražde dr. Alija Begović, ministrica za boračka pitanja Nermana Sofović, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Nazif Uruči, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Emira Drakovac, te članovi Predsjedništva Saveza RVI BPK Goražde „Sinovi Drine“, predvođeni predsjednikom udruženja Jusufom Tutićem.
Tom prilikom, dugo i iscrpno razgovarano je o svakom od 22 prava koja je Skupština BPK-a Goražde, na prijedlog Vlade prva u Federaciji BiH, usvojila u donesenom Zakonu o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica na području BPK-a Goražde, od kojih se većina, u manjem ili većem obimu, već implementira. U proceduri je i usvajanje još nekih podzakonskih akata i pravilnika kojima će se regulisati ova oblast, pa je zaključeno da se ovaj posao završi do kraja ove godine, kako bi sva ova dopunska prava boračkih populacija mogla ući u plan budžeta kantona za narednu godinu.
Članovi Predsjedništva Saveza RVI BPK-a Goražde „Sinovi Drine“ iznijeli su ovom prilikom niz problema s kojima se susreće ova populacija stanovništva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, vezanih za nabavku odgovarajućih ortopedskih pomagala i lijekova, riješavanje stambenih pitanja, a posebno zapošljavanja koje je jedno od ključnih pitanja na području ovog kantona. Manje, više svi ti problemi su dio naše bosanskohercegovačke svakodnevnice i slični su u svim sredinama, pa i onim daleko razvijenijim od Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Kako je ovom prilikom konstatovano, najbitnije da se svi ovi problemi boračkih populacija uspješno rješavaju, a kao jedan od najvažnijih pomaka, je i izgradnja zgrade za pripadnike boračkih populacija i povoljni krediti za rješavanje stambenih problema, te niz ostalih dopunskih prava na koje imaju pripadnici ove najzaslužnije populacije stanovništva, koja, kako je takođe zaključeno, zaslužuje i mora imati prioritet i pravo na sve povlastice. Svojom nedavno donesenom odlukom Vlada kantona obavezala je sve institucije da prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima prednost moraju imati kandidati iz reda boračkih populacija, a ovaj prioritet takođe, pri upisu, prilikom dodjele stipendija i nabavke udžbenika, imaju i njihova djeca.
Bitno je na kraju naglasiti, da su predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i na ovom sastanku potvrdili svoju čvrstu opredjeljenost za dosljednu i potpunu implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, u obimu i stepenu koji odgovara finansijskim mogućnostima budžeta ovog Kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.