• OBJAVLJENO: 23.03.2021.
Zasjedao Kantonalni krizni štab Ministarstva zdravstva za praćenje koronavirusa
Donesene preporuke s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa i zbrinjavanja oboljelih

U skladu sa odredbama Poslovnika o radu Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, broj: 08-33-189-24/20 od 28.02.2020.godine, a postupajući po Zaključku Vlade Federacije BiH, V.broj:381/2021 od 11.03.2021.godine, te Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u vezi pojave i širenja novog koronavirusa (COVID-19) i visoku incidencu oboljevanja kao i smrtnih slučajeva na području BPK Goražde, Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde na 39. sjednici održanoj dana 23.03.2020.godine, donosi sljedeći:

Zaključak

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.