• OBJAVLJENO: 09.04.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 30. vanrednu sjednicu
Odobreno instaliranje radio opreme za uvezivanje MUP-a BPK Goražde i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

Na današnjoj 30. vanrednoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, na zahtjev Ministarstva za privredu, dala je saglasnost na Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima na RTV – objektima u vlasništvu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon usvajanja ove odluke, Vlada je odobrila ministru za privredu da zaključi Ugovor o zakupu prostora na lokaciji Crijetež-Hranjen sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH u svrhu instaliranja opreme za uvezivanje MUP-a BPK Goražde i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao i pokrivanja putnih pravaca radio signalom prema gradu Goraždu.

Takođe, Vlada je dala saglasnost Direkciji za robne rezerve da isporuči jednu tonu peleta za potrebe zagrijavanja prostorija Izolatorija u Đačkom domu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.