• OBJAVLJENO: 07.03.2014.
Press konferencija ministrice za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Objavljen javni poziv sa sačinjavanje jedinstvene liste reda prvenstva za kupovinu potkrovnih stanova u Vitkovićima

Copy of 100_6642

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline – Kantonalni stambeni fond Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje na jedinstvenu listu reda prvenstva za kupovinu 20 potkrovnih stanova u Vitkovićima. O javnom pozivu na press konferenciji govorila je minsitrica za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Biljana Simić.

– Obzirom da prestaje potreba za korištenjem dograđenih stambenih jedinica u naselju Vitkovići u svrhu smještaja izbjeglih i raseljenih lica, a koji su vlasništvu BPK Goražde, iskazala se potreba za prodajom tih stanova. U skladu s tim, Skupština BPK Goražde donijela je odluku u kojoj je definisano da se od 95 stambenih jedinica, 25 procenata dodijeli populaciji mladih i 10 procenata licima čija se zvanja nalaze na listi deficitarnih zanimanja – kazala je resorna ministrica Biljana Simić.

Skupštinskom odlukom utvrđeno je da cijena kvadratnog metra ovog stambenog prostora iznosi 350 KM, a pravilnike o kriterijima za dodjelu ovih stanova donijela je Vlada BPK Goražde.

– Obzirom da je većina stambenih jedinica trenutno zauzeta, biće utvrđena jedinstvena rang lista reda prioriteta za kupovinu stana, tako da će odmah po oslobađanju stambene jedinice ona biti ponuđena prvom sa rang liste reda prvenstva, naravno, ako bude odgovorala za njihovu porodicu kada je riječ o kvadraturi stana. Pomenuta lista će važiti dvije godine, nakon čega će biti ponovo donesena na istom principu – pojasnila je ministrica Simić.

Javni poziv objavljen je 4. marta 2014. godine i biće otvoren 15 dana.

Nakon toga, komisija će pregledati zahtjeve, izvršiti vrednovanje i sačiniti konačnu rang listu reda prvenstva za kupovinu ovih stanova. Kada se za to stvore uslovi, sa  licima  koja ostvare pravo na kupovinu stana biće zaključen kupoprodajni ugovor.

Do kraja ovog mjeseca biće raspisan i javni poziv za dodjelu potkrovnih stanova licima čija su zvanja na listi deficitarnih zanimanja i boračkoj populaciji. Sva sredstva koja budu ostvarena prodajom ovih stanova biće uložena u novu izgradnju, prvenstveno izgradnju zgrade za mlade Lamele H2.

U Javnom pozivu objavljeni su opšti i posebni kriteriji za prodaju stanova.

– Osnovni uslovi su da su kupci državljani BiH, da na teritoriji BPK Goražde imaju prebivalište tri godine, da u godini u kojoj kupuju stan navršavaju 35 godina starosti i da na teritoriji BiH nemaju riješeno stambeno pitanje. Posebni uslovi za kupovinu stana su: stepen stručne spreme, priznanje iz oblasti nauke, kulture i sporta, broj članova porodičnog domaćinstva i zajedničko apliciranje bračnih drugova- pojasnila je ministrica Biljana Simić.

Detaljni kriteriji za uvrštavanje u jedinstvenu rang listu navedeni su u JAVNOM POZIVU .

Copy of 100_6640

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.